Adamant Golvteknik utför arbete åt Catena Fastigheter AB

Innan jul så påbörjade vi ett projekt åt Catena Fastigheter AB i Kallhäll. Projektet gick ut på att avlägsna ett befintligt industrigolv för att exponera det underliggande betonggolvet för  att sedan via slipning och polering förädla det till ett HTC Superfloor™.

AXFfTD7lOi6_lRUE7GZ9fz0t4q9CASo5Zv0VpsEgN20=w367-h207-p-no  uUyBchDahXIszYjnpIZ3159dKHCWqbjuISBQKXscKUI=w117-h207-p-no

 

Lokalens totala yta var ca. 1 000 kvm, vår entreprenad omfattade 400 kvm rivning av golv varav sedan 300 kvm skulle förädlas till HTC Superfloor™. Då det befintliga golvet satt relativt löst så kunde vi utföra rivningsarbetena del för hand och dels med bilmaskin och lastmaskin. Delar a golvet var även belagda med en upp till 50 mm spackel som även det bilades bort.

8Vv0TPCcfUVEdNLp6DfmtVwiypNHQhViJdVg7jryYDA=w117-h207-p-no  bOb8Jntm04H-8CT39HLiieBmX9JjCTfRHtB1Cg7WGIg=w368-h207-p-no

 

Efter ha plockat bort allt golv slipades det en överfart med HTC T-Rex™ för att avlägsna de sista resterna av spackel. Efter detta påbörjas förädlingen till HTC SUperfloor™ som innefattas av 7 steg av slipning och polering. Under processen lagas även alla golvets håligheter.

CGBIuq_-ITHJmUYVNJo5OFszj4vW996phkAjlU9o4b4=w117-h207-p-no  XGyXpBVuHYGzynsdY0QPWXTPL-ybNCmMzdk1KoqbypY=w367-h207-p-no

 

Efter detta gjordes en porspackling med HTC Grouting för att få ett tätt och homogent golv innan slutpolering.

fA00TX61PE7CQrxfvKsXQ5UIpImnvJr9iO2mevRrD7c=w116-h207-p-no  etTk46j8rVINcEPtwVyJMrAsGihTkasVELjXZZcmMQo=w276-h207-p-no

 

Detta blev så slutresultatet.

r2_UIQB3CgR5-9Y0w7MZ1O-OU5T0AxAcS4EQKmdQdNU=w983-h553-no SnL6l5Npf_ahEkreCiJ7TLnP2-z0q_tK0VUnfdHUmD0=w907-h510-no

 

Vi tackar Catena Fastigheter AB för förtroendet och hoppas att dem och deras hyresgäst blir nöjda med sitt nya HTC Superfloor™.