Adamant Golvteknik utför stora målningsarbeten

Adamant Golvteknik har under våren fått det stora förtroendet att utföra två större entreprenader innefattande målning av industrigolv.

Det första objektet utfördes på uppdrag åt Solö Förvaltning AB i Strängnäs, där ca. 400 kvm slipades, lagades och målades med Hagmans Golvfärg EP-V. En ny hyresgäst skulle inhysas i denna lokal där Jan Persson (senare grundare av bygg- & fastighetsföretaget Kilenkrysset) började sin era i branchen. Man valde en ljusgrå kulör för att få en ljus lokal och man använde Golvfärg EP-V för dess goda diffusionsegenskaper då betongplattan ligger direkt på marken.

 DSC_0040  DSC_0095

 

Den andra projektet innefattade ca 2 400 kvm i renoverade lagerlokaler i Järfälla och utfördes åt Catena Fastigheter AB. Catena har bland annat nischat sig på att dela in större tomma industrilokaler i mindre enheter. Denna lokal skulle hyras ut till företaget LiftsAll som i sin tur hade önskemål om att golvet skulle vara diffusionstäta och klara spilla av olja och liknande. Befintlig golvfärg slipades bort, håligheter lagades och gemensamt valdes sedan Hagmans Golvfärg HP ut som lämplig ytbehandling.

 DSC_0013 1 (1)  DSC_0030 (1)

 

Vi vill tacka alla inblandade för att vi fått förtroendet att utföra dessa arbeten och hoppas ni får stor glädje av era nya industrigolv.