Författararkiv: adamant_admin

Golvrenovering åt IKEA Fastigheter AB

Då det har gått alldeles för länge sedan vi uppdaterade vår hemsida så skulle vi vilja passa på att berätta om ett utav fjolårets roligaste och största projekt. För ungefär ett år sedan fick vi för första gången chansen att hjälp IKEA Fastigheter AB. Golven på det stora tag-självlagret i varuhuset på A6-området i Jönköping behövde renoveras upp.

Det hela började med att de hade flyttat sina höga pallstallage där 1000-tals besökare går och hämtar sina stora platta paket. När man flyttade på på dessa så fanns de gamla förankringarna kvar i golvet som håligheter mitt i gångarna. Svårstädat, fult och framförallt farligt för både truckförare och besökare. Detta tillsammans me sprickor som uppkommit och en hårdbetongyta som krackelerat och tenderade att delaminera gjorde att man kände sig tvungna att göra något åt golven.

 

 

Vi började med att utföra en provyta för att säkerställa att både slipare och beställare blev nöjda med vad som kunde åstadkommas med golven. Sprickor och håligheter lagades med industrispackel med ett antal olika procentuella innehåll av färgpigment för att komma så nära golvets färg som möjligt. Efter godkänd provyta så startade arbetet med att laga, porspackla och polera golven i mitten av Maj 2017. Slipprocessen vi använde oss utav skulle kunna liknas med vad man kallar för ett HTC SuperfloorGold. Arbetet tog upp alla företagets resurser och vi hyrde även in Magnus från Decorant Golvteknik & Måleri AB.

 

För att inte störa den dagliga verksamheten i varuhuset så arbetade vi natt. Arbetet tog fyra veckor att slutföra och totalt ca 620 mantimmars arbete avverkades. Totalt slipades ca 4 500 kvm golv, 790 löpmeter kantslipning samt att ca 250 löpmeter sprickor och drygt 390 punkter med gamla bultgrupper och andra skador/håligheter lagades. Resultatet uppfyllde både våra och kundens högt ställda krav och vi har under det senaste året mottagit ett antal förfrågningar på ytterligare jobb.