Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Adamant Golvteknik AB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn. 

Detta gör vi genom att…

… uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav.
… ta hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut i företagets långsiktiga planering.
… verka för att öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.
… minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska även prioritera användandet av återvinningsbart material.
… sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

 

Kvalitetspolicy

Adamant Golvteknik AB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens önskemål står alltid i centrum får vårt åtagande.

Detta gör vi genom att…

… tillfredsställa kundens behov och överträffa dess förväntningar utifrån beställd vara eller tjänst.
… bygga upp ett varaktigt förtroende hos våra kunder.
… erbjuda kostnadseffektiva golvlösningar med rätt kvalitet.
… utbilda oss själva och vår personal i takt med nya anvisningar från våra leverantörer.
… behålla god ordning på våra arbetsplatser för att skapa en säker arbetsmiljö.
… hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning.

id06logo

 SSG_MARKE_FARGRGBHTC Cert-logga