Projekt Via Futura, satsning på slipning av vägar

Adamant Golvteknik AB:s största leverantör HTC Sweden jobbar ständigt för att olika typer av diamantslipning ska kunna appliceras på nya objekt och projekt.

Det senaste tillskottet i deras ständiga satsningar är produktområdet HTC Infrastructure, där fördelarna med slipningar utav exempelvis vägar, broar och parkeringshus framhålls och marknadsförs. Nu har HTC Sweden tillsammans med  Statens väg- och transportforskningsinstitut och Linköpings Universistet startar nu upp det gemensamt projektet Via Futura för att utreda effekterna av att slipa vägar. Problematiken har den gångna veckan uppmärksammas i två stycken tidningsartiklar samt på Östnytt. En artikel i Dagens nyheter går att läsa via länken, http://www.dn.se/nyheter/sverige/lagfrekvent-buller-gor-dig-trott-vid-ratten/

Adamant Golvteknik fick under sommaren mottaga en beställning på slipning av ca 7 000 kvm betonggolv i parkeringshus, som förberedelse inför efterkommande ytbeläggning. Alla fördelar med att slipa sina sten- och betongytor istället för att nyttja de traditionella metoderna som fräsning och blästring inför ytbeläggning går att läsa i broschyren HTC Superprep.

Vi hoppas att HTC Swedens satsning inom dessa marknadsområden kommer öka våra kunders medvetenhet om denna lösning och självklart att de hör av sig till oss på Adamant Golvteknik när tjänster inom dessa områden kommer till pass. Så länge följer vi tillsammans spänt vad projektet Via Futura kommer leda till.