Tjänster

HTC Superfloor™ – polerat betonggolv

Vi på Adamant Golvteknik har valt att samarbeta med HTC Sweden AB. Den världsledande svenska tillverkaren av slipmaskiner, dammsugare och diamantverktyg förser oss med allt material vi behöver för att kunna slipa och polera sten- och betonggolv. För att erbjuda våra kunder olika alternativ gällande golvlösningar på betonggolv så presenteras nedan HTC Sweden koncept HTC Superfloor™- polerat betonggolv i tre olika utföranden.

HTC Superfloor™Platinum
Platinum är det koncept som ger den högsta glansen och som vi vanligtvis rekommenderar våra kunder. Här slipas golvet i fler steg än övriga koncept. Det ger golvet en oöverträffad styrka. Den blanka ytan gör även att truckmärken och andra föroreningar inte fastnar och att ljus reflekteras på ett bra sätt.
Platinum
HTC Superfloor™Silver
Konceptet Silver är en variant av Platinum. Här slipas betonggolvet lika djupt som i Platinum, men poleras inte. Ballasten exponeras som i Platinum. Silver är därför ett koncept som passar bra om man föredrar ett golv med en matt yta.
 Silver
HTC Superfloor™Bronze
Bronze är det koncept som består av minst antal slip- och polersteg. Här exponeras inte konstruktionsbetongen. Istället poleras den översta betonghuden utan att slipas bort. Processen stärker dock betonghuden och skapar en blank yta.
 Bronze

Klicka på överskrift eller bild till respektive slipkoncept för att se specifikt produktdatablad. 

Stengolv

Ovan nämnda slipkoncept kan med små justeringar även appliceras på de flesta typer av stengolv så som tex. terazzo, marmor och kalksten. Adamant Golvteknik erbjuder dessa tjänster utan att nödvändigtvis behöva våtslipa. Med dammsugare tillkopplad till slipmaskinerna och HTC Swedens speciellt framtagna diamantverktyg blir slipdammet enkelt förpackat i plastsäckar som sedan kan sorteras. Kvar lämnas enbart ett rent blankt golv, mycket enklare och smidigare än den traditionella våtslipningen.
Även våtslipning av granitgolv tillhandahålls.

SAMSUNG CSC

 

Betongslipning

Utöver att producera blanka, färdiga HTC Superfloor™ så arbetar vi på Adamant Golvteknik även med allt vår utrustning kan vara våra kunder behjälpliga med, så som…

– Avjämningsarbeten – Regnskadade gjutningar, felgjutningar, avjämning och förändrande av ytstruktur för framtida golvbeläggning. WP_20130520_002
– Avlägsnande av befintliga ytbeläggningar – Borttagning av exempelvis epoxygolv, golvfärg, golvspackel, mattrester, limrester etc. WP_20130815 8 - kopia

– Slipningar av vägar, broar och parkeringshus – avjämningar av asfalt och betong. Bortslipning av tätskikt vid renovering (se länken).

 – Betongelement – slipning och polering av betongelement som väggar, trappor, balkonger etc. Utförandet fås enligt ovan nämna HTC Superfloor™-koncept eller helt enligt kunds önskemål. WP_20130628_012

Kontakta oss för personlig rådgivning.

Golvunderhåll

– Konsultation – via vårt breda kontaktnät och våra samarbetspartners inom branchen hjälper vi våra kunder att få bästa möjliga förutsättningar för att deras golv ska få längsta möjliga livslängd. Detta via noggranna städinstruktioner eller fortlöpande underhållsavtal.
– HTC Twister™ – rekonditionering av stengolv med den revolutionerande metoden HTC Twister™.
– Tillhandahållande av städmaterial – via våra samarbetspartners ser vi till så våra kunder får rätt utrustning, kemikalier och maskiner för att deras golv ska vara så lättstädade som möjligt.