Om Adamant Golvteknik AB

Miljöpolicy

Adamant Golvteknik AB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn. 

Detta gör vi genom att…

… uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav.
… ta hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut i företagets långsiktiga planering.
… verka för att öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.
… minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska även prioritera användandet av återvinningsbart material.
… sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

Adamant Golvteknik AB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens önskemål står alltid i centrum får vårt åtagande.

Detta gör vi genom att…

… tillfredsställa kundens behov och överträffa dess förväntningar utifrån beställd vara eller tjänst.
… bygga upp ett varaktigt förtroende hos våra kunder.
… erbjuda kostnadseffektiva golvlösningar med rätt kvalitet.
… utbilda oss själva och vår personal i takt med nya anvisningar från våra leverantörer.
… behålla god ordning på våra arbetsplatser för att skapa en säker arbetsmiljö.
… hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning.

Filtrera utefter

Miljöpolicy

Adamant Golvteknik AB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Adamant Golvteknik AB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens önskemål står alltid i centrum får vårt åtagande.

Läs mer

Kontaktformulär