Om Adamant Golvteknik AB

Affärside

Adamant Golvteknik AB ska….

… utföra tjänster inom sten- och betongslipning samt fogfria golvbeläggningar. Med huvudfokus på Husqvarna SuperfloorTM.
… leverera sina tjänster till alla som äger eller förvaltar ett betonggolv.
… utgå från mälardalsregionen men erbjuda sina tjänster i hela Sverige.
… använda sig av beprövade produkter och metoder, men genom erfarenhet och nyfikenhet vara öppna för att erbjuda kundspecifika golvlösningar.
… genom gedigen erfarenhet och snabba beslutsvägar erbjuda sina kunder problemfia tjänster från första kontakt till färdigt golv. …. ska bidra till samhällets hållbarhet genom att arbeta med en modern maskinpark för att förädla befintliga material och verka för långa hållbara förhållanden med personal, kunder och leverantörer.

Miljöpolicy

Adamant Golvteknik AB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn. 

Detta gör vi genom att…

… uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav.
… ta hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut i företagets långsiktiga planering.
… verka för att öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.
… minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska även prioritera användandet av återvinningsbart material.
… sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

Adamant Golvteknik AB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens önskemål står alltid i centrum får vårt åtagande.

Detta gör vi genom att…

… tillfredsställa kundens behov och överträffa dess förväntningar utifrån beställd vara eller tjänst.
… bygga upp ett varaktigt förtroende hos våra kunder.
… erbjuda kostnadseffektiva golvlösningar med rätt kvalitet.
… utbilda oss själva och vår personal i takt med nya anvisningar från våra leverantörer.
… behålla god ordning på våra arbetsplatser för att skapa en säker arbetsmiljö.
… hålla en hög teknisk nivå på maskiner och utrustning.

Filtrera utefter

Miljöpolicy

Adamant Golvteknik AB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Adamant Golvteknik AB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens önskemål står alltid i centrum får vårt åtagande.

Läs mer

Kontaktformulär