Husqvarna Superfloor™/ Betonggolv

Slipade & polerade betonggolv

Som en av Sveriges 14 stycken certifierade utförare av Husqvarna SuperfloorTM(eller som det tidigare hette HTC SuperfloorTM) erbjuder Adamant Golvteknik AB tjänster inom slipning av sten- och betonggolv enligt den marknadsledande metoden. Konceptet Husqvarna SuperfloorTM förklaras och delas in i fyra olika metoder för att enklare kunna motsvara kundens önskemål gällande exponering av ballast och ytfinish på färdigt golv. Nedan så finner ni en kort förklaring av de olika koncepten.

Husqvarna Superfloor™Platinum

Husqvarna SuperfloorTMPlatinum är metoden där målet är en hög ballastexponering och en högblank ytfinish. Normalt sett så slipar man ner någonstans mellan 3-5 mm i betongen. Den här metoden lämpar sig bäst i industriella- och publika miljöer, och är originalet gällande slipade betonggolv. Genom städning med diamantimpregnerade skurrondeller så behåller man den höga glansen över tid.

Intresserad av ett Husqvarna SuperfloorTMPlatinum? Se förutsättningarna för ett lyckat slutresultat här.

Husqvarna Superfloor™Silver

Husqvarna SuperfloorTMSilver är metoden där målet är en hög ballastexponering och en matt ytfinish. Normalt sett så slipar man ner någonstans mellan 3-5 mm i betongen. Metoden lämpar sig bäst i privata- och kommersiella miljöer där fokus ligger på både funktion och estetik.

Intresserad av ett Husqvarna SuperfloorTMSilver? Se förutsättningarna för ett lyckat slutresultat här.

Husqvarna Superfloor™Gold

Husqvarna SuperfloorTMGold är metoden där man frambringar en mindre ballastexponering och en högblank ytfinish. Normalt så slipar man ner max 2 mm i betongen. Den här metoden lämpar sig bäst i industriella- och publika miljöer. Genom städning med diamantimpregnerade skurrondeller så behåller man den höga glansen över tid.

Intresserad av ett Husqvarna SuperfloorTMGold? Se förutsättningarna för ett lyckat slutresultat här.

Husqvarna Superfloor™Satin

Husqvarna SuperfloorTMSatin är metoden där man frambringar en mindre ballastexponering och en matt ytfinish. Normalt så slipar man ner max 2 mm i betongen. Metoden lämpar sig bäst i privata- och kommersiella miljöer där fokus ligger på både funktion och estetik.

Intresserad av ett Husqvarna SuperfloorTMSatin? Se förutsättningarna för ett lyckat slutresultat här.

Tidigare Husqvarna Superfloor™Bronze

Tidigare marknadsförde Husqvarna ett populärt slipkoncept som kallades för Bronze. Det är metoden där man enbart polerar den grå betongytan, och därmed inte heller avlägsnar mer än ungefär 0,1 mm av golvet. Detta ställer då väldigt stora krav på att förutsättningarna innan både gjutning och polering är gynnsamma för att önskat slutresultat ska kunna uppnås. Man måste som kund vid övervägande av detta golvalternativ vara väl medveten om att ett garanterat resultat är väldigt svårt att utlova. Metoden går att utföra både med högblank och matt finish, och uppnår man ett fullgott slutresultat så har man ett väldigt estetiskt tilltalande golv som lämpar sig bäst i privata- och kommersiella miljöer där det mekaniska slitaget inte påverkar golvet.

Intresserad av ett Husqvarna SuperfloorTMBronze? Se förutsättningarna för ett lyckat slutresultat här (Obs! Engelskt dokument)

Filtrera utefter

Miljöpolicy

Adamant Golvteknik AB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Adamant Golvteknik AB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens önskemål står alltid i centrum får vårt åtagande.

Läs mer

Kontaktformulär