Fogfria golvbeläggningar

Fogfria golvbeläggningar

Det är inte i alla fall som ett slipat och polerat betonggolv är den lämpligaste golvlösningen. Det kan vara generella krav på vattentäthet eller resistens mot kemikalier. Eller specifika krav på kulör eller annan estetisk preferens som gör att en fogfri golvbeläggning är ett lämpligare alternativ. Adamant Golvteknik erbjuder då dessa tjänster via Flowcretes produktserier och vi arbetar framförallt med…

Tunnskiktsbeläggningar

Med tunnskiktsbeläggningar menar man beläggningar tunnare än 1 mm, som man appliceras med gummiraka och roller. Här kan nämnas den diffusionsöppna vattenspädbara golvfärgen Flowseal EPW, som är optimal för golvytor med tillskjutande fukt, som exempelvis källargolv. Även tätare, än mer slitstarka och kemikalieresistenta beläggningar av epoxi (exempelvis Flowcoat TL) och polyuretan (Flowcoat LXP) kan nämnas.

Massagolvsbeläggningar

Traditionella täta massagolvsbeläggningar av epoxi för publika och industriella miljöer. Här arbetar vi exempelvis med Peran SL, som är en självnivilerande enfärgad epoxiprodukt. Den kan appliceras i högblankt utförande i industriella miljöer, eller kanske i en matt variant i publika ytor som gallerior, butiker eller kontor. Peran STB Compact och Peran STB Structure är ströade färgsandsgolv, där Compact är perfekt för torra industriytor som kräver kemikalieresistens och Structure är idealisk för våta miljöer som efterfrågar halkskydd, så som storkök eller duschutrymmen.

Parkeringshusbeläggningar

Polyuretanbaserade massagolvsbeläggningar för tung trafik är perfekta att applicera i tvätthallar och parkeringsgarage. Den flexibla plastbeläggningen Deckshield ID skyddar betongens armering mot korrosion, gör golvytorna resistenta mot all form av spill, även aggressiva kemikalier. Den strukturerade ytan bildar ett effektivt halkskydd, och de olika färgerna som systemet erbjuder oändliga möjligheter för att ska säkra och välkomnande parkeringsmiljöer.

Filtrera utefter

Miljöpolicy

Adamant Golvteknik AB ska i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Adamant Golvteknik AB ska tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid. Kundens önskemål står alltid i centrum får vårt åtagande.

Läs mer

Kontaktformulär